Haitian-American Apostolate

• Chak dimach, nou genyen lames an kreyol apati 2:30 pm lames an franse chak denye dimanch nan mwa yo.

• Mè Ayisyenn yo ap fè reyinyon pou tout Timoum yo chak Samedi depi 3 zè aprè midi pou rive 6 zè. Sè Cecilia ap okipe tout Timoun ki gen laj 6zan pou rive 12zan. Sè Bruno ap okipe tout jen yo ki gen laj 12 zan pou rive 18 + zan.

Nou ankourage tout paran yo, pou yo mennen tout timoun yo ak j`¡en yo nan bon jan fomasyon sa a ke pawas la ofri yo gras a konpetans, renmen, disponibilite ak bon volonte Mè nou yo. Pa bliye j`en yo se yo ki lespwa nou, lespwa legliz la, espwa
sosyete a.

• N ap fè tout fanmyki nan kominote nou an konnen ke genyen baptem chak twazyem samedi nan mwa a apati lh nan aprè midi. Fok nou pa bliye sa: le n’ap chwazi marenn ak parenn yo, fok yo se katolik, e fok yo konn vi-n leglis. Pou tout enfomasyon nou bezwen nan sans sa a rele, Sé cecilia nan nimero (516) 997-8727 or (516) 333-8795.

• Chak samedi apati 7 h nan aswe nougenyen lapriyè karimatik nan chapèl lekol St. Brigid La. Epi chak dezyem samedi lapriyè a ap  fèt nan legliz la, avek exposisyon Sen Sakreman apati 8 h aswè. N ap tann nou tout.

• Si nou bezwen enfomasyon sou perlerinaj yo ak sou laprivè karismatik yo, nou ka rele Cari Estime nan (516) 770-3248.

• Moun ki gen pwojè Marye, Reprann Lakominyon ki vle Konfime, se pou yo rele Se Bruno nan (516) 333- 8795.

• Pa blive ranpli Census la, Napjwenn ti liv sa a nan premye pati antre legliz la oubyen nan biwo a (Parish Center). konsa, lè nou fi-n bay tout enfomasyon nou dwe bay sou sa yo mande nou yo, se lè sa a yo rekokonet nou kom yon manb ki nan pawas la.

• Chak 1er Samedi du mois, randez-vous a, se Eastport à 2 h. pm.